Vicks Sinex Aloes Eukaliptus aerozol do nosa 15ml

14.78

SKU: 0b2cc9e26996 Kategorie: , ,

Opis

Vicks Sinex Aloes Eukaliptus aerozol do nosa 15ml

Nazwa: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
Postać: aer.do nosa, roztwór
Dawka: 0,5 mg/ml
Opakowanie: 15 ml
Skład:
0,5 mg/ml oksymetazoliny chlorowodorku.

1 dawka (50 ^l) zawiera około 25 mikrogramów oksymetazoliny chlorowodorku.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Wskazania:
Miejscowe łagodzenie objawów niedrożności nosa, na przykład towarzyszących zapaleniu błony
śluzowej nosa lub zapaleniu zatok.

Przeciwwskazania:
Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie należy stosować:

• u pacjentów stosujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub którzy przyjmowali
inhibitory MAO w ciągu ostatnich 2 tygodni.

• u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania. Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus nie powinien
być stosowany u pacjentów po przezklinowej hipofizektomii.

• u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

• w razie nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

• w razie zapalenia skóry lub błony śluzowej przedsionka nosa i wysychającego zapalenia błony
śluzowej nosa.

• u pacjentów z ostrą chorobą wieńcową lub dusznością w przebiegu niewydolności serca.

Działania niepożądane:

Niezbyt często (1/100 – 1/1000):

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i
śródpiersia: kichanie, suchość i podrażnienie błony
śluzowej nosa, jamy ustnej i gardła.

Rzadko (< 1/1000): Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego: lęk, sedacja, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci. Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe: tachykardia, kołatanie serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: przekrwienie reaktywne, ból głowy, nudności, wysypka i zaburzenia widzenia. Stosowanie leku przez okres dłuższy niż zalecany może prowadzić do osłabienia działania i (lub) ponownego przekrwienia błony śluzowej nosa. Interakcje: Produktu nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO lub przez okres do 2 tygodni po stosowaniu inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji prowadzących do nadciśnienia tętniczego. Produkt ten wchodzi w interakcje z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi powodując zwiększenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego i arytmii serca. Działanie beta-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak metylodopa oraz betanidyny, debrisokwiny i guanetydyny może być antagonisty czne. Podczas jednoczesnego stosowania sympatykomimentyków i leków stosowanych w chorobie Parkinsona, takich jak bromokryptyna, rozwinąć się może nasilona toksyczność sercowo-naczyniowa. Dawkowanie: Droga podania: podanie donosowe. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 10 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 lat do 10 lat: 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego maksymalnie 2-3 razy na dobę. Produktu nie należy stosować przez okres dłuższy niż 7 dni. Środki ostrożności: • Należy zachować ostrożność w przypadku nadciśnienia tętniczego, chorób serca, w tym dławicy piersiowej, nadczynności tarczycy, cukrzycy i rozrostu gruczołu krokowego. • Nie należy stosować dawki większej niż zalecana. • Jeśli objawy nasilą się lub nie ulegną poprawie po 3 dniach stosowania leku, lekarz powinien ponownie ocenić stan pacjenta. • Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może być stosowany przez maksimum 7 kolejnych dni, aby uniknąć efektu odbicia i zapalenia błony śluzowej nosa spowodowanego lekami. • Środek konserwujący (benzalkoniowy chlorek) wchodzący w skład produktu Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus może powodować obrzęk błony śluzowej nosa, szczególnie podczas długotrwałego stosowania. Jeśli taka reakcja (przewlekła niedrożność nosa) jest podejrzewana, należy stosować inne leki do stosowania do nosa nie zawierające środków konserwujących, jeśli możliwe. Jeśli leki do stosowania do nosa, bez środków konserwujących, są niedostępne, należy rozważyć zastosowanie leku w innej postaci. Prowadzenie pojazdów: Nie wykazano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przedawkowanie: Objawy przedawkowania Objawami umiarkowanego lub ciężkiego przedawkowania mogą być: rozszerzone źrenice, nudności, sinica, gorączka, skurcze mięśni, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęk płuc, duszność, zaburzenia psychiczne. Wystąpić mogą również objawy hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, takie jak senność, obniżenie temperatury ciała, bradykardia, niedociśnienie takie jak we wstrząsie, bezdech i utrata przytomności. Leczenie przedawkowania Wymagane jest podjęcie leczenia objawowego. Aby zmniejszyć wzrost ciśnienia krwi można podać nieselektywny lek alfa-adrenolityczny, taki jak fentolamina, a w ciężkich przypadkach konieczna może być intubacja i sztuczne oddychanie. W razie wystąpienia umiarkowanych lub ciężkich następstw przypadkowego przyjęcia doustnego produktu, należy podać węgiel aktywowany (substancja pochłaniająca) i sodu siarczan (substancja przeczyszczająca) lub w razie zażycia dużej ilości produktu przeprowadzić płukanie żołądka. Dalsze leczenie jest wspomagające i objawowe. Leki zwężaj ące naczynia krwionośne są przeciwwskazane. Ciąża: Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji kobiet w ciąży na oksymetazolinę. Wyniki badań na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka/płodu, poród i rozwój pourodzeniowy. Nie wykazano czy oksymetazoliny chlorowodorek przenika do mleka matki. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, ponieważ przedawkowanie może zmniejszyć przepływ krwi łożyskowej i wytwarzanie mleka. Należy zachować ostrożność stosując produkt w czasie ciąży i karmienia piersią, gdyż oksymetazolina może przenikać do krążenia ogólnego. Ceneo Zdrowie Leki bez recepty Przeziębienie i grypa Vicks Sinex Aloes Eukaliptus aerozol do nosa 15ml xxxxx yyyyy